ആരാരും മനസ്സില്‍ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ മനോഹര ഗാനം അജ്മല്‍ അസ്മി യും സഹല നാസറും അതി മനോഹരമായി ആലപിച്ചത് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കൂ..